Anonim

Kaikkien yritysten olisi noudatettava sitä, mitä laki määrittelee "hyväksi tuotantotapaksi" varmistaakseen, että pakkauskemikaalit eivät siirry elintarvikkeisiin.

GMP vaatisi elintarvikealan yrityksiä muuttamaan tuotantomenetelmiään estääkseen aineiden pakkaamisen siirtymisen elintarvikkeisiin.

Ehdotettuja vaatimuksia sovellettaisiin kemikaaleihin, jotka eivät ehkä aiheuta erityisiä terveysongelmia, mutta joita ei pitäisi olla elintarvikkeissa. Niitä sovelletaan myös aktiivisiin ja älykkäisiin materiaaleihin, joita käytetään pakkauksissa säilyvyyden pidentämiseksi tai ilmoittamiseksi, kun ruoka on poissa.

Ehdotukset ovat osittain seurausta viime marraskuussa käydystä elintarviketurvallisuuskriisistä, jossa Italian sääntelijät havaitsivat, että Tetra Pak -pakkauksesta tulevan painokemikaalin havaittiin siirtyneen Nestlé-maitovalmisteisiin vauvoille.

Löytö sai Italian viranomaiset takavarikoimaan miljoonat litrat Nestlé-vauvamaitoa, vaikka terveydenhuollon virkamiesten mielestä kemikaali ei aiheuttanut vaaraa ihmisten terveydelle.

Nestlé pakotettiin myöhemmin tuomioistuimen päätöksellä vetämään takaisin noin kaksi miljoonaa litraa Nidina- ja Latte Mio -merkkejään. Palautus ulotettiin Ranskaan, Espanjaan ja Portugaliin. Hollantilainen Numico-ryhmä oli myös mukana palauttamassa joitain tuotteitaan.

Myöhemmin kriisi paljasti aukon elintarvikelaissa, koska ei ollut EU: n laajuista sääntelyä hyvänlaatuisista elintarvikekontaktimateriaaleista, jotka olisivat pakottaneet Nestlén vetäytymään markkinoilta muissa maissa.

Porsaanreikiä koskevat ehdotukset vaatisivat jalostajia noudattamaan hyvää tuotantotapaa varmistaen, että pakkauskemikaalit eivät siirry elintarvikkeisiin.

Nykyisessä EU: n lainsäädännössä edellytetään, että kaikki elintarvikkeiden pakkausmateriaalit on valmistettava GMP: n mukaisesti, Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikkeiden standardointivirasto (FSA) totesi julkaistuaan ehdotuksia koskevan kuulemisen.

Ennen Eurooppa-asetuksen hyväksymistä Yhdistynyt kuningaskunta ja jotkut muut EU: n jäsenvaltiot pyysivät komissiolta epäonnistuneesti selvitystä käsitteelle 'hyvä valmistustapa'.

Uusia lainsäädäntöehdotuksia tehdessään komissio on selventänyt erityisen asetuksen mahdollisessa muodossa, FSA totesi.

"Kaikki teollisuudenalat eivät toimi hyvän valmistustavan mukaisesti tai niillä ei ole yksityiskohtaisia ​​GMP-ohjeita" , FSA totesi. "Suurin osa jäsenvaltioista ei ole antanut GMP-ohjeita."

Komission valmisteluasiakirja muuttaisi myös EU: n asetusta, joka sallii elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien aiotun siirtymisen.

Siinä esitetään tällaisen siirtymisen erityinen tarkoitus, muuttuviin aineisiin sovellettavat ehdot, merkinnät ja tietojen toimittaminen tuotantoketjussa.

Se käsittelee myös olosuhteita, joissa valmistajat voivat keskeyttää elintarvikelisäaineita koskevien asetusten soveltamisen ja asiaankuuluvat yleiset ja erityiset siirtymärajat.

Ehdotetussa laissa vahvistetaan myös EU: n kemikaaliluettelon sisältö, mukaan lukien ajanjakso, jolle lupa myönnetään ja luetteloon sisällyttämistä varten.

Asiakirja käsittelee myös valtuutuksen muuttamista, keskeyttämistä, peruuttamista ja uusimista, merkintöjen yksityiskohtia ja vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimuksia. Siirtymätoimenpiteet antaisivat teollisuudelle aikaa rekisteröityä järjestelmään.

Ehdotuksissa asetetaan myös vaatimukset aktiivisten ja älykkäiden materiaalien käytölle pakkauksissa. Komponentit on myös sisällytettävä komission ainesosaluetteloon, jonka katsotaan olevan hyväksyttävä käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa.

Aktiivisia aineita ovat ne, jotka on suunniteltu vapauttamaan ainetta elintarvikkeeseen tai sen päälle pidentämään säilyvyysaikaa tai ylläpitämään tai parantamaan sen kuntoa.

Nykyisen lain mukaan aktiivisia aineita voidaan käyttää, jos elintarvikkeeseen tehdyt muutokset ovat Euroopan yhteisön sääntöjen mukaisia, kuten hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden käyttöä koskevat säännöt. Jos EU: n laajuisia säännöksiä ei ole, 'aktiivisten' materiaalien ja tarvikkeiden on oltava markkinoiden kansallisten sääntöjen mukaisia.

Lainsäädäntöä sovellettaisiin myös materiaaleihin ja esineisiin, joiden tarkoituksena on imeä jotain pakatusta ruuasta tai elintarvikkeen ympäröivästä ympäristöstä.

Nämä todennäköisesti pakkaukseen asetetut kaasunpoistoaineet tai absorboijat. Ne pannaan siellä imeytymään kaasuja tai mehuja, jotka voivat nopeuttaa pakatun ruoan pilaantumista.

Nykyinen lainsäädäntö ei salli aktiivisia aineita ja tarvikkeita, jotka saavat aikaan muutoksia ruuan tuoksuun ja makuun, mikä voi johtaa kuluttajat harhaan sen tuoreuden tilassa.

Älykkäät materiaalit ja esineet tarkkailevat pakkauksessa olevan ruoan tai sitä ympäröivän ympäristön tilaa. Tällaiset laitteet sisältävät väriindikaattoreita, jotka tarkkailevat pakkauksessa olevan ruokaympäristön lämpötilaa, kaasuja ja muuttuvaa väriä.

Tämä värinmuutos näkyy pakkauksen ulkopuolelta ja ilmoittaa jälleenmyyjälle ja kuluttajalle, kun ruoka on pilaantunut. Toiset saattavat muuttaa väriä tietyn ajanjakson ajan ja ilmoittaa, milloin 'viimeinen käyttöpäivä' on saavutettu. Kuten 'aktiivisissa' materiaaleissa ja tarvikkeissa, tällaiset indikaattorit eivät saa antaa harhaan kuluttajia harhaan ruuan tilasta tarjoamiensa tietojen perusteella.

FSA totesi, että ehdotukset saatetaan todennäköisesti elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle (SCoFCAH) syyskuussa. Tämän jälkeen jäsenvaltioilla on aikaa tarkastella asiakirjaa ennen kuin niitä kehotetaan ottamaan muodollisesti kanta ja äänestämään sen hyväksymisestä.