Anonim

Elintarviketurvallisuusviraston (FSA) julkaisemassa ehdotuksessa asetetaan tavoite vähentää yritysten hallinnollisia kustannuksia noin 12 miljoonalla punalla (17, 8 miljoonalla eurolla) seuraavien neljän vuoden aikana.

FSA: n tutkimuksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan yritykset kuluttavat yhdessä noin 128 miljoonaa puntaa vuodessa noudattaen ruokailusäännöksiä. FSA arvioi hallitusten kautta hyväksytyn metodologian perusteella, että 42 miljoonaa puntaa näistä kustannuksista oli tavalliseen tapaan menoja, jotka käytettiin toimintaan, jonka yritykset harjoittaisivat sääntelystä riippumatta.

Siksi elintarvikkeiden sääntelystä yrityksille aiheutuvien arvioitujen nettokustannusten nettomääräksi laskettiin siten 86 miljoonaa puntaa. Yritykset käyttivät yhdessä noin 38, 6 miljoonaa puntaa täyttämällä EU: n tai kansainvälisen oikeuden vaatimukset, joita kansallisilla sääntelyviranomaisilla ei ole juuri hallussaan.

He käyttivät vielä 45 miljoonaa puntaa noudattaen EU: n tai kansainvälisen lain vaatimuksia, joiden nojalla jäsenvaltioilla on oma päätöksensä. Toinen 2, 4 miljoonaa puntaa käytettiin kansallisten määräysten noudattamiseen.

Tutkimus tehtiin seurauksena Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotuksesta, jonka mukaan FSA asetti tavoitteen vähentää elintarvikelainsäädännön hallinnollista nettorasitusta 25 prosentilla huhtikuuhun 2010 mennessä.

FSA: n hallintoelin kuitenkin huomautti, että EU: n ja kansainvälisen oikeuden vaatimukset rajoittavat säätäjän mahdollisuuksia vähentää liiketoiminnan taakkaa. Sen sijaan FSA: n johtaja on suositellut, että säätäjälle asetetaan tavoitteeksi 11, 9 miljoonan punnan alennus lain aloilla, joita se ainakin vaivaa.

Viime viikolla pidetyssä julkisessa hallintoneuvoston kokouksessa FSA totesi, että yksi sen tutkimuksista on osoittanut, että "nykyiset elintarvikelainsäädännölliset puitteet eivät aiheuttaneet erityisen kovaa taakkaa" yritystoiminnalle.

Mittauksessa havaittiin, että 53 FSA-säädöksestä seitsemän säädöstä vastaa 91 prosenttia yritysten kustannuksista.

Elintarviketurvallisuusmääräykset sisältävät maitotuotteita, lihaa, rehuja ja merkintöjä koskevat säännöt.

Kolme parasta tyyppiä tietovelvoitteiden mukaan kustannuserien mukaan ovat kirjanpito, lakisääteiset merkinnät kolmansille osapuolille sekä palautukset ja raportit, FSA totesi.

Kolme suurinta hallinnollisen toiminnan tyyppiä kustannusten mukaan ovat asiaankuuluvien tietojen kerääminen ja arviointi, sääntelyvaatimusten tunteminen ja tarvittava raportointi sääntelyviranomaiselle.

FSA ehdottaa, että pyritään vähentämään tarvittavien tietojen määrää ja tyyppiä yrityksiltä mahdollisimman paljon.