Anonim

Hanke voisi myös auttaa elintarvikevalmistajia täyttämään EU: n eläintuotteita koskevan asetuksen vaatimukset. Asetuksessa kielletään eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittäminen kaatopaikalle. Sen sijaan niitä on käsiteltävä hyväksytyllä renderointi-, poltto-, biokaasu- tai kompostointilaitoksella. Laki sallii myös eläimistä saatavien sivutuotteiden jatkojalostuksen rehuissa tai ainesosien valmistamiseksi elintarvike- tai lääketeollisuudelle.

Aluehallituksen ja EU: n rahoittama koehanke on suunnattu klusterin offood-valmistajille Etelä-Yorkshiressä. Projektia johtaa Recycling Action Yorkshire (RAY), aluehallinnon virasto.

RAY: n ruokaprojektipäällikön Alex Hargreavesin mukaan tutkimus osoittaa, että Yorkshiren ruoka- ja juomayritykset voisivat säästää jopa 1000 puntaa kokopäiväistä työntekijää kohti samaan aikaan parantamalla prosessitehokkuutta ja parempaa jätehuoltoa.

"Ruoka- ja juomayrityksissä jätteiden todelliset kustannukset ovat tyypillisesti neljä tai viisi prosenttia liikevaihdosta", hän totesi eilen. "Se ei ehkä kuulosta paljon, mutta monissa tapauksissa on mahdollista vähentää jätekustannuksia 20 ja jopa 30 prosenttia."

Etelä-Yorkshire valittiin tutkimukseen sen jälkeen, kun vuonna 2005 tehty tutkimus osoitti, että siellä sijaitsevat valmistajat tuottivat runsaasti ruokajätettä muihin alueisiin verrattuna. RAY haluaa noin 20–30 yrityksen yhdistävän projektin.

"Meillä on aiemmin ollut kommentteja elintarvikealan yrityksiltä, ​​että ne haluavat kierrättää jätteensä, mutta heidän on vaikea järjestää keräyksiä", Hargreaves totesi. "Kunkin yrityksen tasot voivat olla riittävän pieniä estämään sitä taloudellisesti kannattavalta."

Hankkeeseen osallistuville yrityksille annetaan ilmainen katsaus, jolla tunnistetaan tapoja vähentää jätteitä sekä mahdollisuuksia kierrätykseen ja hyödyntämiseen. Hankkeelle tuotetussa tutkimuksessa todettiin, että Yorkshiren elintarviketeollisuus lähettää turhaan 66 000 tonnia materiaalia vuodessa kaatopaikalle.

Yorkshire Forward rahoittaa hanketta, ja sitä toteutetaan yhteistyössä Envirowisen kanssa.

Jos testi onnistuu, RAY aikoo jatkaa hanketta edelleen Yorkshiren ja Humberin alueella. 11. lokakuuta pidetään kokous yrityksille, jotka haluavat osallistua projektiin.

Tammikuusta 2006 lähtien kaikkien Yhdistyneen kuningaskunnan ravintoloiden, valmistus- ja vähittäiskauppayritysten on käsiteltävä kaikki elintarvikejätteet, myös maitotuotteet, jotka sisältävät raakaa lihaa tai ovat olleet sen kanssa kosketuksissa.

Yorkshiren ja Humbersiden elintarvikeyrityksiä koskevan viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan noin 80 prosenttia ei kierrättänyt ruokajätettä. Yorkshiren eteenpäin suuntautuneen teollisuusyhteistyökeskuksen (CIC) mukaan vähemmän kuin kolme prosenttia käytti innovatiivisia tekniikoita loppusijoitusprosessoinnissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva Envirowise-ympäristövirasto tuotti viime vuonna tutkimuksen, jonka mukaan elintarvikkeiden valmistajat voisivat säästää jopa 1000 puntaa työntekijää kohden käyttämällä tehokkaampia jätehuoltotekniikoita.

Elintarvike- ja juomayritys, jonka bruttotuotanto on 65, 7 miljardia puntaa, on Yhdistyneen kuningaskunnan teollisuuden suurimpia sektoreita, ja sen osuus teollisuuden BKT: stä on 17 prosenttia. Sille on annettu useita EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan lakeja, joilla estetään liiallinen jätehuolto, vedenkäyttöpäästöjä. Lain noudattamatta jättäminen voi maksaa yrityksille miljoonia euroja sakkoja.

Envirowise väittää, että noudattamalla lainsäädäntöä ja minimoimalla tuhlausta yritykset voivat saada takaisin noin 4, 5 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta, joka menetetään vuosittain jätteiden keräyksessä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ruoka- ja juomateollisuus tuottaa 14 prosenttia jätteistä kaikista ympäristöalan sääntelemistä aloista, toiseksi suurin tuottaja polttoaineen ja energian jälkeen.