Anonim

Uusi tarkastusstrategia antaisi jonkin verran liikkumavaraa laitoksille, jotka noudattavat hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja joilla on hyvät tulokset, ja lisää valvontaa niiden laitosten keskuudessa, jotka sääntelijät luokittelevat suureksi riskiksi, elintarvikestandardiviraston raportin mukaan.

Ehdotetut muutokset seuraavat Pohjois-Irlannin kylmäkaupan Euro Freeze -yrityksen viime vuonna suoritettua tutkimusta, jonka väitettiin osallistuvan lihan laittomaan uudelleen pakkaamiseen, uudelleen merkitsemiseen ja jakeluun kaikkialla EU: ssa. Tämän vuoden elokuussa Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin tuomitsi EuroFreezen lihasta laittoman terveysmerkinnän ja määräsi tuhoamaan 254 kuormalavaa.

Paikallisviranomaisten tutkimuksessa havaittu rooli katsottiin laiminlyövän täytäntöönpanon. Siitä lähtien FSA on aloittanut tarkastajien koulutuskurssien rahoittamisen.

Ehdotukset, jotka esitetään FSA: n hallituksen kokouksessa 12. lokakuuta, ovat sen tarjoajan tarjous vähentää ja yksinkertaistaa elintarvikkeiden turvallisuuden ja hygieniasääntöjen sääntelyä ja täytäntöönpanoa, jotta tarkastusresurssit voidaan keskittää ongelma-alueille.

Yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmän mukaan FSA on yleinen elintarvikevalvontaviranomainen, ja paikalliset viranomaiset vastaavat lain valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Kylmävarastointitoimenpiteiden, kuten Euro Freeze, valvonta on kuitenkin yleensä FSA: n puolesta toimivien maatalous- ja maaseudun kehittämisosaston (DARD) eläinlääkärintarkastajien tehtävä.

Järjestelmän laajojen muutosten yhteydessä FSA haluaa tarkastajien painottavan enemmän elintarviketurvallisuuden hallintokäytäntöjä, heidän luottamustaan ​​yrityksen johtoon ja tehtaan kokemusta.

Tarkastusjärjestelmä keskittyisi tuloksiin liiketoiminnan vaatimusten parantamisen kannalta. Se olisi riskipohjainen käyttämällä tietoja ja tarkastajan vankkoja tietoja ruokatiloista. Paikallisviranomaisille annetaan valikoima vaihtoehtoja tarkastusten suorittamisessa ja lain noudattamisessa. Tähän sisältyy vaihtoehtoja täydellisille tarkastuksille.

Paikallisilla viranomaisilla olisi tällöin joustavuus valita lähestymistavan tyyppi täytäntöönpanoon riippuen yksittäisten elintarvikkeiden valmistajan erityisolosuhteista.

Järjestelmä mahdollistaisi paikallisviranomaisten keskittää resurssit ja toimet tapauksiin, joissa on suurin riski, FSA totesi raportissaan.

Tarkastusjärjestelmää laajennettaisiin kattamaan myös kaikki elintarvikelaitokset, mukaan lukien elintarvikkeita tuottavat tilat ja hyväksynnän saaneet yritykset.

Muutokset sisältävät käytännesääntöjen tarkistuksen ja siihen liittyvät ohjeet lain täytäntöönpanemiseksi. Uuden politiikan odotetaan valmistuvan kesäkuuhun 2007 mennessä, ja tarkistetut käytännesäännöt ja käytännön ohjeet on tarkoitus julkaista elokuuhun 2007 mennessä.