Anonim

Elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden jäljitettävyyden vaatiminen on osa EU: n elintarviketurvallisuuspolitiikkaa.

Uusi vaatimus on EY: n asetuksen 1935/2004 säännös, joka koskee materiaaleja ja esineitä, jotka saattavat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Blokki hyväksyi lain viime vuonna päivittääkseen aiemman EU: n direktiivin elintarvikkeiden kosketusaineista.

Asetus tuli voimaan 3. joulukuuta 2004, paitsi jäljitettävyyttä koskevaa 17 artiklaa, joka tulee voimaan 27. lokakuuta. Myöhempi käyttöönottopäivämäärä annettiin aikataululle yrityksille jäljitettävyysjärjestelmien käyttöönottamiseksi.

Uutta asetusta sovelletaan suoraan koko EU: ssa, ja se annettiin sääntelijöille ja prosessoreille avuksi viallisten tuotteiden valvonnassa ja palauttamisessa markkinoille.

Jäljitettävyys edellyttää, että jalostajien on kyettävä toimittamaan rekisterit sääntelijöille, jotta ne voivat seurata materiaalia tai esinettä kaikissa valmistus-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. Therecords-tiedon pitäisi mahdollistaa niiden yritysten tunnistaminen, joilta ja mistä pakkaukset ja muut elintarvikkeiden kontaktimateriaalit ovat peräisin.

Asetus kattaa materiaalit kuten kumi, keramiikka, muovit, paperi, lasi, metallit, musteet, tekstiilit, vahat, korkki ja puu.

Viime vuonna ryhmän yleinen ruokalaki tuli voimaan. Ohjeasiakirjaan sisältyvät erityisvaatimukset sisältävät elintarvikkeiden jäljitettävyyden, vaarallisten elintarvikkeiden vetämisen markkinoilta, toimijoiden vastuut ja tuontiin ja vientiin sovellettavat vaatimukset.