Anonim

Yhdistyneen kuningaskunnan terveydensuojeluviraston ja paikallisviranomaisten elimen LACORSin yhdessä tekemässä tutkimuksessa paljastettiin myös kaksi tuotetta, joiden pitoisuudet ylittävät EU: n lainsäädännölliset rajat.

Tutkimustulokset seuraavat arviointia valmiiksi pakattujen sekoitettujen salaattien, jotka sisältävät myös lihaa tai äyriäisiä sisältävien ainesosien, elintarvikkeiden turvallisuudesta.

Elintarvikkeiden mikrobiologisia arviointiperusteita koskevassa EU: n asetuksessa vaaditaan, että Listeria monocytogenes -pitoisuuksien on oltava alle 102 cfu / g valmisruokavalioiden säilyvyysaikana.

Yhdistyneen kuningaskunnan tutkimus, jonka myös maan elintarvikestandardivirasto (FSA) tarkisti, on osa EU: n laajuista sääntelyohjelmaa Listerian vähentämiseksi elintarvikeketjussa, ja se lisää kasvien elintarviketurvallisuusmenettelyjen kustannuksia.

Vaikka listerioosi on suhteellisen harvinainen sairaus, sen vakavuus ja valmistettujen elintarvikkeiden toistuva osallistuminen tartuntatapauksiin on pitänyt taudinaiheuttajaa ensisijaisena prioriteettina sääntelijöille. Tärkeä tekijä elintarvikkeissa tapahtuvan listerioosin puhkeamisessa on taudinaiheuttajan vastustuskyky alhaisissa lämpötiloissa. Listeria voi kasvaa merkittävään määrään jäähdytyslämpötiloissa, jos annetaan riittävästi aikaa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn tutkimuksen mukaan 95, 2 prosentilla valmiiksi pakattuista raaka-kasvisalaateista ei ollut L. monocytogenes -bakteeria. Jäljelle jäävät 4, 8 prosenttia näytteistä sisälsi L. monocytogenes -tuotteita, ja kahden näytteen pitoisuudet todettiin EU: n ehdotetun rajan yläpuolelle.

Kahden kanan sisältävän näytteen tulokset ilmoitettiin asianomaiselle paikalliselle elintarvikeviranomaiselle. He tekivät yhteistyötä FSA: n, terveyden suojeluviraston ja valmistajien kanssa tarvittavien täytäntöönpano- ja valvontatoimien toteuttamiseksi.

L. monocytogenes -bakteeria havaittiin 5, 9 prosentilla eli 76 pakkauksessa lihaa sisältävissä raaka-kasvissalaateissa. L. monocytogenes -bakteeria havaittiin 3, 8 prosentilla eli 54 näytteestä raaka-ainesviljasalaateista, jotka sisälsivät mereneläviä. Yhdessäkään näytteessä ei ollut L. monocytogenes-pitoisuutta yli 100 cfu / g.

Euroopan komission maaliskuussa 2005 antamassa suosituksessa jäsenvaltioita vaadittiin toteuttamaan koordinoitu näytteenotto- ja testausohjelma raakavihanneksia ja muita ainesosia sisältävien valmiiksi pakattujen sekoitettujen salaattien salaateista.

Kaikkiaan 298 paikallisviranomainen toimitti 2686 näytettä valmiiksi pakattuista raakavihannessalaateista, jotka sisälsivät lihaa tai äyriäisiä, ja ne tutkittiin 24 Yhdistyneen kuningaskunnan laboratoriossa.

Kaikki sekoitetut raa'at vihannessalaattinäytteet, joissa oli lihaa tai äyriäisiä, sisälsivät myös erilaisia ​​muita elintarvikkeiden ainesosia, kuten pastaa, majoneesia, munia, juustoa, riisiä, kuskusta, coleslawia tai krutonkeja.

Tutkimuksessa havaittiin, että noin 93 prosenttia esipakattujen sekoitettujen salaattinäytteiden näytteistä oli varastoitu tai esitetty 8 ° C: n tai sen alapuolella, mikä on tällaisten tuotteiden laillinen enimmäislämpötila Englannissa ja Walesissa.

L. monocytogenes -bakteeria esiintyi useammin sekoitetussa salaattinäytteessä, jota säilytettiin tai näytettiin yli 8 ° C: ssa, verrattuna näytteeseen, joka näytettiin 8 ° C: n lämpötilassa tai alle, vaikka havainto ei ollut tilastollisesti merkitsevä, kyselyn laatijat totesivat.

He havaitsivat, että 87 prosentilla näytteistä oli käytetty viimeistä käyttöpäivämäärää merkittynä pakkaukseen, josta 20 prosentilla oli myös näytölle päivämäärätiedot.

Tietojen perusteella noin 81 prosentilla kerätyistä näytteistä oli jäljellä säilyvyysaika välillä 0–3 päivää. L. monocytogenesia oli läsnä näytteissä, joiden käyttöpäivä oli välillä 0–12 päivää.