Anonim

Suositus on yksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) eilen julkistamista lausuntojen sarjasta osana ryhmää, jonka tarkoituksena on estää ja vähentää ihmisille leviäviä eläintauteja. Tällaiset elintarvikkeissa levitettävät zoonoosit, kuten Salmonella enteritidis, Campylobacter spp.- ja Listeria monocytogenes, aiheuttavat noin 380 000 EU: n asukkaan sairastumisen vuosittain.

Suositukset, joista osa käsitellään tehtaassa tapahtuvia prosesseja, lähetetään Euroopan komissiolle ja ryhmän lainsäädäntöelimille, ja jos ne hyväksytään, ne voivat johtaa uusiin säädöksiin elintarviketeollisuudessa.

EFSA: n biologisia vaaroja ja eläinten terveyttä käsittelevät tiedelautakunnat suosittelivat, että yksi tapa estää tällaisten taudinaiheuttajien leviäminen ravintoketjun kautta on kasveille soveltaa hyviä valmistus- ja hygieniakäytäntöjä koskevia kansainvälisiä standardeja ja vaara-analyysin kriittisen valvontapisteen (HACCP) analyysiä. HACCP on kansainvälinen standardi elintarvikkeiden turvallisuusmenettelyille jalostamoissa.

Lautakunnat suosittelivat myös, että periaatteita ja virallisia valvontamenetelmiä "sovelletaan tehokkaasti ja seurataan tarkasti", jotta vähennetään niiden elintarvikkeiden osuutta, joilla esiintyy korkeita zoonoosien aiheuttajien pitoisuuksia.

Muihin EFSA: n suosituksiin sisältyy tuki tavoitteiden asettamiselle salmonellan vähentämiseksi munivissa kanoissa, koska saastuneet munat ovat tärkein patogeenin lähde.

Koska saastunutta siipikarjanlihaa pidetään suurimpana Salmonella Enteritidiksen ja SalmonellaTyphimuriumin lähteenä, EFSA tukee myös tavoitteiden asettamista Salmonella spp. siipikarjaparvissa.

Koska saastunut siipikarjanliha on myös tärkeä Campylobacter spp. -Lähde, EFSA suosittelee toimenpiteitä Campylobacter spp. elintarvikeketjun eri vaiheissa.

Elintarviketurvallisuusvirasto tukee myös tutkimusta, miksi lapsilla on ilmeisesti korkeampi infektioiden osuus Salmonella spp., Yersinia spp. Ja VTEC.

Virasto vaatii enemmän sääntelytoimenpiteitä Listeria monocytogenes -bakteerien vähentämiseksi elintarvikeketjulla seuraamalla ja soveltamalla kansainvälisiä hygeenistandardeja.

Saastuneen veden merkitys ja rooli zoonoosien epidemiologiassa ja elintarvikkeiden kautta leviävissä tautipesäkkeissä vaativat lisäselvennystä, EFSA totesi raportissa.

Muihin suosituksiin sisältyy suosituksia mikrobilääkkeiden käytön vähentämiseksi eläimissä ja strategioiden kehittämistä fluorokinoloniresistenssin kehittymisen estämiseksi.

EU: n jäsenmaat tarvitsevat myös yhteisen strategian tietojen keruusta, seurannasta ja elintarvikkeiden välityksellä tapahtuvien zoonoosien raportoinnista blokissa estääkseen tapausten aliraportoinnin.

EFSA totesi, että tiedot epäiltyjen elintarvikkeiden alkuperästä olisi sisällytettävä raportoidessaan ruokalähteiden tunnistamista.

Kaksi yleisimmin vuonna 2004 ilmoitettua zoonoositautia oli salmonelloosi ja kampylobakterioosi, ja niiden osuus 192 703 ja 183 961 tapauksesta.

EFSA: n lausunnon mukaan suurimpia salmonellan lähteitä ovat saastuneet munat ja munatuotteet sekä saastunut siipikarjanliha.