Anonim

European Bioplastics ry: n 66 jäsenensä keskuudessa ja tällä viikolla julkaiseman tutkimuksen mukaan kysyntä on jo saavuttanut viime vuoden tason, etenkin pakkausalalla, ja Yhdistynyt kuningaskunta on edelläkävijä.

Viimeisen viiden vuoden aikana pakkausten toimittajat ovat tuoneet päämaissiin erilaisista kasveista valmistettuja biohajoavien muovien muotoja perustuen ennusteisiin, että kuluttajat ja kierrätysmääräykset lisäävät ympäristöystävällisten pakkausten kysyntää. Jotkut yritykset ennustavat markkinoiden kasvavan noin 20 prosenttia vuodessa.

Lisäksi hinnoittelun ja vähittäismyynnin yhdistelmä on johtanut yhä useampaan jalostajaan lukat biohajoavia luonnollisia polymeerituotteita vaihtoehtona polyeteenitereftalaatille (PET). Öljyn, PET: n ja muiden pakkausmuovien tärkeimmän komponentin, hintojen nousu on tehnyt biomuovista kilpailukykyisen vaihtoehdon.

"Lukuisat kauppaketjut kaikkialla Euroopassa ottavat käyttöön biopakkauksia vastauksena fossiilisten resurssien ehtymiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvien kasvavien kuluttajien lukumäärään" , yhdistys totesi tutkimuksessa. "Tämän alan yritykset odottavat vahvan positiivisen kasvun jatkuvan vuonna 2007."

European Bioplastics -tutkimus kattoi muun muassa tuotannon, uudet tuotteet, jalostajat, myynnin kehityksen ja markkinoiden kohokohdat vuodelle sekä odotukset vuodelle 2007.

Vuoden 2006 alustavassa katsauksessa biomuoviteollisuus ilmoitti kysynnän voimakkaasta kasvusta. Käyttäjien kiinnostus on kasvanut kaikilla tuotesektoreilla. Biomuovikalvopakkauksissa nousun alku alkaa todistaa voimakkaasta kasvusta.

Yritykset omistavat tämän suurelta osin kolmelle näkökulmalle - kuluttajien ympäristötietoisuuden lisäämiselle, yritysten entistä suuremmalle valmiudelle tukea aktiivisesti kestävää kehitystä sekä raaka-aineiden ja energiahintojen voimakkaaseen nousuun, yhdistys totesi.

Biomuovia pidetään innovatiivisena ratkaisuna eri toimialoilla, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Harald Kaeb.

"Sekä uusiutuvien luonnonvarojen käytöstä että monien bio muovituotteiden biologisesta hajoavuudesta ja kompostoitavuudesta on tullut vakuuttavaa myyntiä ja hyötyargumentteja", hän sanoi. "Biomuovien erityisten materiaalien ominaispiirteiden tekninen kehitys on edennyt siihen pisteeseen, että biomuovit saavat yhä enemmän kilpailuetua. Materiaalien ominaisuudet, kuten erinomainen painettavuus ilman esikäsittelyä ja kiilto ja este kaasua, öljyjä ja rasvoja vastaan, voi olla edullinen tietyissä sovelluksissa, esimerkiksi tuoretuotteiden pakkaamisessa. "

Kasvutrendi näkyy eniten Isossa-Britanniassa, Euroopan edelläkävijämaassa biopakkauksissa. Syyskuussa johtava supermarketketju ilmoitti vaihtavansa yli 500 tuotelinjaa biopakkauksiin. Tavoitteena on säästää fossiilipohjaisia ​​muoveja 4000 tonnia vuodessa. Myös muut brittiläiset vähittäismyyjät suunnittelevat yhä enemmän bioplastisten käyttöä.

"Tuotteiden, tuottajien ja teollisten käyttäjien määrä on kasvanut yhtä suuressa määrin" , yhdistys totesi. "Sellaisenaan biomuovit ovat hyvät matkalla kohti harppausta markkinarakojen läsnäolosta laajempaan käyttöönottoon keskipitkällä aikavälillä."

Bioplastien osuus Euroopan muovimarkkinoista on tällä hetkellä alle yksi prosentti.

Laajennettujen kehitys- ja kokeiluvaiheiden jälkeen biomuovituotteista on tullut nyt sopivia markkinoille tietyillä sovellussektoreilla, yhdistys totesi. Nopeasti kasvavan kysynnän rohkaisemana valmistajat ovat jatkaneet tuotantokapasiteetin kasvattamista. Ilmeisen sovelluspotentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan kuitenkin merkittäviä lisäinvestointeja tulevaisuuteen, tutkimus totesi.

"Kun otetaan huomioon korkeat kustannukset ja vähintään kahden vuoden läpimenoaika uuden tuotantolaitoksen käynnistymiseen asti, sijoittajien on oltava varovaisia ​​tekeessään päätöksiä lyhyen aikavälin kriteerien perusteella", yhdistys totesi. "Esiin nousee kysymys siitä, olisiko luotava toimenpiteitä innovatiivisten uusiutuvien tuotteiden markkinoille saattamisen tukemiseksi Euroopassa. Vakiintuneen oikeudellisen kehyksen ansiosta uusiutuvien energialähteiden ja biopolttoaineiden sektorista tuli mahdollinen kasvu- ja innovaatiovoima, jota nykyään pidetään. Uusiutuvista tuotteista puuttuu tällaisia ​​toimenpiteitä Euroopan tasolla. "

Yhdistyskyselyn tulokset osoittavat, että alan yritykset ennakoivat vahvan positiivisen kasvun jatkuvan vuonna 2007.

Elintarvikepakkaajat kävivät viime vuonna tavanomaisten muovien hinnankorotuksista 30–80 prosenttia öljyn korkeampien kustannusten vuoksi. Kasvun myötä jotkut biomuovituotteet saavuttivat täyden hintakilpailukyvyn perinteisillä öljypohjaisilla pakkauksilla.

Asiantuntijat, mukaan lukien Berliinissä toimiva kansainvälinen biohajoavien polymeerien yhdistys ja työryhmät (IBAW), arvioivat, että nykypäivän biomuoveilla on mahdollisuus saada noin 10 prosenttia nykyisistä 40 miljoonan tonnin muovimarkkinoista Euroopassa. Luku sisältää elintarvikkeiden ja muiden kulutustavaroiden pakkaamisen

Joillakin tärkeillä alueilla tekninen kehitys on mahdollistanut bioplastisilla materiaaleilla saavuttaa mineraaliöljystä valmistettujen tavanomaisten tuotteiden laadun.

Muut kehittämistoimet kohdistuvat monikerroksisiin kalvoihin, joiden ominaisuudet ovat muuttuneet, mikä voisi esimerkiksi parantaa pakkausmateriaalien suojaominaisuuksia.

"Tämän potentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan useita miljardia euroa investointeja, etenkin suurten tuotantolaitosten rakentamiseen", IBAW totesi aiemmin tänä vuonna julkaistussa raportissa.

Muutaman viime vuoden aikana joukko suuria pakkausvalmistajia on julkaissut biohajoavia tuotteita.

Yksi on Amcor, joka on tehnyt yhteistyön Plantic Technologiesin kanssa kehittääkseen biohajoavia, joustavia muovipakkauksia makeisia varten.

Toinen on yhdysvaltalainen NatureWorks, osa Cargillia. NatureWorks on yksi tärkeimmistä liikkeistä biohajoavien pakkausten kehityksessä takana, kun se tuo markkinoille maitopohjaisen polymeerin, polymaitohapon (PLA).

Muita ovat tanskalainen Danisco, joka ilmoitti tänä vuonna tuottavansa pehmittimen kovetetusta risiiniöljystä ja etikkahaposta. Se on väritön, hajuton ja täysin biohajoava.

Toinen biohajoavien pakkausten markkinoilla kilpaileva yritys on brittiläinen Stanelco. Yhtiö markkinoi luonnollisia, biohajoavia tärkkelykseen perustuvia elintarvikepakkauksia, nimeltään Starpol 2000.

Saksalainen BASF on myös ilmoittanut aloittavansa biohajoavan muovin, joka perustuu uusiutuviin raaka-aineisiin, vastatakseen siihen, mikä sen mielestä on kasvava kysyntä ympäristöystävällisille pakkauksille. Yhtiön Ecovio-muovi koostuu 45 prosentin PLA: sta NatureWorksista. Toinen komponentti on BASF: n nykyinen biohajoava muovi Ecoflex, joka on johdettu petrokemiallisista aineista.