Anonim

Eurooppalaisten pakkausteräksen tuottajien yhdistyksen (APEAL) keräämät luvut paljastivat keskimääräisen kierrätysasteen 63 prosenttia, mikä on kierrätysmääräisen kasvun lisääntyminen kuusi prosenttia vuoteen 2004 verrattuna. Yhdistys korostaa teräksen kierrätykseen avoinna olevia tapoja koko maassa. EU: n pyrkimys luopua elintarvike- ja juomateollisuuden kehityksestä kohti muovien ja muiden materiaalien käyttöä tuotteiden pakkaamiseen.

EU: n lainsäädännössä asetetaan tiukkoja kierrätystavoitteita koko maassa, mikä johtaa prosessoijiin kohdistuvaan paineeseen käyttää enemmän materiaaleja, joita ei lopulta sijoiteta kaatopaikalle.

APEALin korostamat tulokset osoittavat myös Euroopan maiden sitoutumisen noudattamaan EU: n direktiiviä 94/62 / EY, joka edellyttää, että jäsenvaltiot kierrättävät 50 prosenttia kaikista metallipakkauksista vuoteen 2008 mennessä. APEAL: n mukaan vuodesta 2002 lähtien teräksestä on tullut eniten kierrätettyä pakkausmateriaalia EU: ssa.

Yhdistys antoi tulosten paranemisen maille, jotka ottivat käyttöön monen jätteen materiaalien ovelta ovelle -kokoelmat osana integroitua jätehuoltojärjestelmää. Aiemmin maat luottivat talletusjärjestelmiin, mutta ne rajoitettiin suurelta osin juoma-astioiden keräämiseen.

Teräksen magneettiset ominaisuudet helpottavat lajittelua kuin muut pakkausmateriaalit. Parannetut keräysjärjestelmät, jotka varmistavat, että enemmän teräspakkauksia kerätään, alentavat kierrätetyn teräksen käytön kustannuksia muihin materiaaleihin verrattuna, APEALin toimitusjohtaja Philippe Wolper sanoi.

"Kierrätysyhteiskunnan saavuttamiseksi EU: n lakien tulisi pysyä yksiselitteisinä kierrätyksen ympäristöhyödyistä ja tukea edelleen teollisuutemme pyrkimyksiä korkean kierrätystehokkuuden saavuttamiseksi", hän totesi.

APEAL keräsi ensimmäistä kertaa tänä vuonna kierrätysdataa 30 maasta, mukaan lukien 25EU: n jäsenet, samoin kuin Romania, Bulgaria, Norja, Sveitsi ja Turkki.

APEAL odottaa, että vuotuisen 3, 4 prosentin kasvun myötä teräspakkausten kierrätys Euroopassa on 70 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Käsittelemättömän jätteen kaatopaikoille kieltävien EU-asetusten ja EU: n vuoden 2008 ylimääräisten kierrätystavoitteiden hyväksyminen kansallisessa lainsäädännössä. tukee tavoitetta, organisaatio totesi.

Kierrätysaste kasvaa koko Euroopassa teräksen kierrätysasteen ollessa Belgiassa jopa 92 prosenttia.

APEAL kertoi edistymisestä myös Baltian maissa, Puolassa ja Slovakiassa. Liettua paransi teräksen kierrätystä 120 prosentilla, kun taas Slovakia saavutti 37 prosentin lisäyksen verrattuna vuoden 2005 suorituskykyyn.

Muita maita, jotka paransivat kierrätettyä vetoisuuttaan, olivat Iso-Britannia ja Tanska. Niiden kasvu oli 10–15 prosenttia edellisen vuoden tulokseen verrattuna.