Anonim

Tässä kuussa julkaistussa raportissa arvioidaan, että maailman kahvituotanto vuonna 2006/07 oli 129 miljoonaa pussia (60 kiloa eli 132 276 puntaa), mikä on 5 miljoonaa pussia enemmän kuin kesäkuussa tehdyssä ennustuksessa ja jopa 15 miljoonaa pussia kauden 2005/06 aikana.

Samaan aikaan maailmanlaajuisen kahvin kulutus on lisääntynyt vaatimattomasti viime vuonna, raportti paljastaa.

Määräksi vahvistettiin 119 miljoonaa pussia kaudelle 2005/2006, mikä on vähemmän kuin yksi prosentti verrattuna alustavaan 2004/05 tasoon, mikä heijastaa noin 88 miljoonan pussin kulutusta tuojamaissa ja 31 miljoonan pussin käyttöä viejämaissa.

"Vaikka USDA ei yllä virallista tietokantaa tuonti- ja kulutusmaista, maailmankulutus lasketaan käytettävissä olevien tietojen perusteella. Maailmankulutus voidaan arvioida perustuen tuottajamaiden nettovientiin, suurten maahantuojien varastotasojen muutokseen plus kulutukseen Tuottajamaista tapahtuvan viennin oletetaan kuluttavan tuojamaissa sen jälkeen kun sopeutumista on tapahtunut tuojamaiden varastotasoissa ", sanoi USDA.

Tulevan kasvukauden korkeampien tuotantomäärien odotetaan johtavan tuotantomaissa kahvin kokonaistuotantoon 151 miljoonalla pussilla. Tämä on 4 miljoonaa pussia korkeampi kuin kesäkuun ennuste ja lähes 13 miljoonaa pussia tarkistetun tason (2006/06) yläpuolella.

Brazils-kahvituotannon arvioidaan olevan vuosina 2006/2007 46, 5 miljoonaa pussia, mikä on 1, 7 miljoonaa pussia enemmän kuin kesäkuun 2006 ennuste johtuu odotetuista paremmista sadontuotossa joillakin viljelyalueilla ja jopa 10, 4 miljoonaa pussia vuodesta 2005/2006.

Vietnams-kahviviljakasvun odotetaan nousevan 16, 5 miljoonaan pussiin vuoden 2006/07 osalta, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin kesäkuun ennusteessa, koska paremmat sääolosuhteet ja kasvuolosuhteet edistävät korkeampaa satoa ja uudempi viljely kypsyy.

Kolumbian kahvituotanto kasvoi vuosina 2006/2007 600 000 pussia kesäkuun ennusteeseen verrattuna. Indonesian kahvituotanto vuodelle 2006/07 nousi 7, 1 miljoonaan pussiin, mikä on enemmän kuin 230 000 pussia kesäkuun ennusteesta.

Viimeisimmän raportin mukaan maailman kahvin viennin ennustetaan kasvavan vuosina 2006/2007 lähes 10 prosenttia eli 8, 5 miljoonaa pussia viime vuoden tarkistetusta tasosta.

Brazilsin kahvin kokonaisviennin ennustetaan olevan 27, 0 miljoonaa pussia vuonna 2006/07, mikä on noin 750 000 pussin lasku kesäkuun ennusteesta. Tämä taso edustaa kuitenkin 10 prosentin nousua vuoden 2005 tasosta. Vietnamsin kahvin viennin arvioidaan olevan 2006–2007 15, 3 miljoonaa pussia, mikä on 2, 4 miljoonaa pussia enemmän kuin vuodesta 2005/2006.